(VIETNAM HISTORY) term myntade av myndigheterna i Sydvietnam att hänvisa till patriotiska uppror mot Saigonregimen. Termen har spårats till chefen för Ngo Dinh Diems hemliga polis, men vid denna tidpunkt (1960) var rebellerna inte alltid kommunistiska. Den korrekta termen är ”National Liberation Front” (NLF).
” Cong ”används för att efterlikna termen” Com ”för” kommunist.”Det vietnamesiska språket tillåter inte verkligen högtalare att uttala” Com.,”
National Liberation Front var ursprungligen en förening av många organisationer, inklusive religiösa organisationer. Ledaren, Hua Tho, var inte alls Marxist. Diem-administrationen organiserade emellertid den fysiska utrotningen av all opposition, inklusive fredlig opposition, så resultatet var att endast underjordiska gerillarörelser faktiskt kunde engagera sig i politik. Naturligtvis var NLF: s överlevnad beroende av dess förmåga att bekämpa Saigonregimen, vilket innebar landsbygdsuppror, vilket innebar gradvis integration i PAVN-kommandostrukturen.,
NLF växte ganska stark; 1968 kunde den utföra viktiga operationer i Tet-offensiven. Tyvärr utrotades det nästan av den amerikanska militären i offensiven och måste återskapas.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *