bland patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion har undersökare upprepade gånger identifierat en undergrupp vars vänstra kammarens ejektionsfraktion och strukturell ombyggnad kan förbättras till normala eller nästan normala nivåer med eller utan medicinsk behandling., Denna undergrupp av patienter med” hjärtsvikt med förbättrad ejektionsfraktion ” har tydliga kliniska egenskaper och en mer gynnsam prognos jämfört med patienter som fortsätter att ha minskad ejektionsfraktion. Men många av dessa patienter visar också kliniska och biokemiska tecken på ofullständig upplösning av hjärtsvikt patofysiologi och förblir på en viss risk för negativa resultat, vilket tyder på att de kanske inte har återhämtat sig helt., Även rigorösa bevis på att hantera dessa patienter är gles, det finns flera skäl att rekommendera fortsättning av hjärtsvikt terapier, inklusive anordning terapier, för att förhindra klinisk försämring. Anmärkningsvärda undantag från denna rekommendation kan innefatta patienter som återhämtar sig från peripartal kardiomyopati, fulminant myokardit eller stress kardiomyopati, vars utmärkta långsiktiga prognoser kan innebära sann myokardiell återhämtning. Mer forskning om dessa patienter behövs för att bättre förstå de mekanismer som leder till förbättring av ejektionsfraktion och för att styra sin kliniska hantering.,

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *