Klass 3 lagar – Federal lag tillåter klass 3 vapenägande, även om vissa stater har införlivat strängare lagar för att ytterligare begränsa klass 3 skjutvapen (Avdelning II skjutvapen) ägande. Nedan anges en förteckning över stater och deras specifika lagkrav av klass 3.dessa krav gäller för icke-återförsäljare. Denna information ändras över tiden.,>

Michigan* Yes Yes Yes* Yes Yes C&R on SBR Legality undeteremind at this time Minnesota* Yes* No Yes Yes* Yes C&R mg’s only, SS registration Mississippi Yes Yes Yes Yes Yes Montana* Yes* Yes Yes Yes Yes state registration pistol cal mg’s over .,> Nej Nej ja West Virginia* ja* ja ja ja ja ja suppressor får inte användas på vapen Wisconsin ja ja ja ja ja ingen pistol cal mg utan tillstånd Wyoming ja ja ja ja ja

ja

denna information är endast avsedd som referens och inte avsedd att användas som rättsligt instrument., Det är korrekt att den bästa informationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för datainsamlingen. I vissa fall, re: Kalifornien, klass 3 vapen är tillåtna, men signaturen krävs på BATFE formulär 4, är nästan omöjligt att erhålla. För mer detaljerad information, kontakta den lokala BATFE kontor i ditt land eller

BATFE/LIVSMEDELSVERKET gren, i Martinsburg, West Virginia, (304) 616-4500.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *