John Deere utvecklade den första framgångsrika självskur stål plog i Grand Detour, Illinois. De plogar som användes av pionjärbönder på dagen var gjutjärn, besvärligt och ineffektivt för skärning och vridning av präriejorden. För att lindra problemet utformade Deere en plog av gjutet stål; det hade en moldboard som gjorde det möjligt att skära genom tung jord utan att jorden ständigt följde plogen., Plogens skärdel tillverkades 1837 av stål från ett gammalt sågklinga och formades genom att den böjdes över en stock. Moldboard, som används för att lyfta och vrida, gjordes av smidesjärn och poleras på den övre ytan för att förhindra igensättning.
plogen var så framgångsrik att 1846 Deere sålde nästan tusen per år. Deere sålde sedan sitt intresse för Grand Detour enterprise och organiserade ett plogföretag i Moline, Illinois., Han började experimentera med importerat engelskt stål, det enda stål som var tillgängligt vid den tiden, men kunde snart beställa gjutet stål från Pittsburgh för tillverkning av sina Plogar. År 1856 sålde han mer än 13 000 sådana Plogar om året.Deere föddes i Rutland i Vermont och var lärling till en smed och arbetade i den handeln fram till 1837, då han flyttade till Grand Detour i Illinois. 1868, i Moline, Illinois, blev hans verksamhet införlivad som Deere& företag, som fortfarande existerar idag.

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *