befintliga astma medicinering visar effektivitet för Lupus

14 januari 2019

en liten randomiserad fas 1 studie publicerad i artrit & reumatologi fann att den befintliga astma behandling omalizumab (Xolair) kan förbättra lupus aktivitet genom att minska produktionen av typ 1 interferoner. – herr talman!, Studien omfattade 15 patienter med lupus som hade förhöjda mängder av ett antikroppsimmunglobulin E och en minsta nivå av sjukdomsaktivitet enligt standardmätverktyget systemisk Lupus Erythematosus Sjukdomsaktivitetsindex 2000 (SLEDAI 2K).

nivån av sjukdomsaktivitet förbättrades enligt SLEDAI-poängen bland dem som tog omalizumab för 16-veckorstudien samt de som fick läkemedlet under de följande 16 veckorna under studiens öppna etikettfas när de som ursprungligen hade fått placebo., Omalizumab tolererades också väl med milda biverkningar jämförbara med de som sågs med placebo. Inga allergiska reaktioner sågs.

studieutredare avslutade, ” Omalizumab tolereras väl i SLE och i samband med förbättring av sjukdomsaktivitet. Större randomiserade kliniska prövningar kommer att behövas för att bedöma effekten av omalizumab hos patienter med SLE.”

Written by 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *