En genkaldelig levende tillid er en type af tillid, hvor du kan placere aktiver, mens du er i live til dine arvinger skal arve, efter du er død. En genkaldelig living trust-form bruges til at skitsere detaljerne i din living trust, samt foretage ændringer i den over tid.

tilbagekaldelige levende trusts bruges normalt til at undgå skifterprocessen, så dine arvinger nemt kan modtage deres arv efter din død., Genkaldelige levende trusts er også meget fleksible og kan ændres når som helst, mens du er i live.

Hvad er en tilbagekaldelig levende tillid?

en tilbagekaldelig levende tillid er en enhed oprettet for at holde personens aktiver. Koncessionsgiveren eller den person, der skaber tilliden, kontrollerer normalt de penge og aktiver, der er placeret i tilliden. Living trust er bundet til personens CPR-nummer og den finansielle indkomst genereret i tillid skal indgives med deres personlige skatter.,

i nogle scenarier kan den person, der opretter tilliden, udpege en separat person eller institution som administrator af en levende tillid — administratoren i dette scenarie kontrollerer aktiverne for tilliden. Der oprettes en tillid til at styre aktiver i løbet af koncessionsgiverens levetid og som en måde at organisere, hvor deres ejendom vil gå i tilfælde af deres død. Dette kan være et alternativ eller i forbindelse med en sidste vilje og testamente, som ikke altid beskytter dine aktiver mod skifteretten.

Som navnet antyder, er denne type levende tillid tilbagekaldelig., Den person, der oprettede den, har ret til at fortryde tilliden til enhver tid. Denne form for tillid beskytter dine interesser i alle faser af dit liv — når du er ung og sund, og hvis du nogensinde er gjort mentalt uarbejdsdygtig. Det beskytter også dine aktiver fra skifteretten ved din død.

i mange stater er en fælles metode til beskyttelse af ejendom og aktiver fra livsforhold en tilbagekaldelig levende tillid. Californien inkluderer for eksempel enhver ejendom til en værdi af over $150.000 i fuld skifteretten, medmindre der er truffet Alternative Juridiske arrangementer før døden., Dette kan lyde som et stort antal, men det påvirker stort set enhver boligejer, hvis ejendomsværdi overstiger det. Estates værd mindre penge i Californien kan stadig være genstand for en enklere skifteretten proces. Normalt, ved døden, går aktiver i skifteretten. Skifteretten kan være tidskrævende, dyr, og den juridiske modtager (ifølge loven) kan ikke matche personens ønsker.

hvordan er en tilbagekaldelig levende tillid anderledes? Det sparer dine arvinger processen med skifteretten og giver dig kontrol over dine midler, i sygdom og sundhed., I det væsentlige er en tilbagekaldelig levende tillid en almindeligt anvendt metode til at sikre dine aktiver i løbet af din levetid og for at beskytte dem i tilfælde af at du bliver syg eller forgår.

forskellen mellem en levende tilbagekaldelig tillid og uigenkaldelig tillid

den største forskel mellem en tilbagekaldelig vs uigenkaldelig tillid er graden af kontrol og ejerskab, som koncessionsgiver har over tilliden, når den er oprettet.

en tilbagekaldelig levende tillid kan ændres eller opsiges af koncessionsgiveren til enhver tid., Aktiverne i tilliden betragtes som koncessionsgiverens ejendom og skal indleveres med deres personlige indkomstskatter. Tilliden vil instruere, hvordan aktiverne skal fordeles til modtagere efter koncessionsgiverens død.

Alternativt kan en uigenkaldelig levende tillid ikke ændres eller tilbagekaldes af koncessionsgiveren uden tilladelse fra modtagerne. Koncessionsgiver mister lovligt ejerskab af aktiverne, og de flyttes ud af deres ejendom.

Hvornår har jeg brug for en genkaldelig Living Trust-formular?

en tilbagekaldelig levende tillid kan etableres til enhver tid., De fleste mennesker, der har nogen ejendom, kan drage fordel af dette juridiske dokument, fordi der ikke er nogen måde at vide, hvornår eller hvis du måske er uarbejdsdygtig. Dette juridiske dokument beskytter dine aktiver mod skifteretten og giver dig mulighed for at træffe valg for, hvordan din ejendom håndteres, hvis du ikke længere kan administrere.

det er optimalt at skabe en levende tillid, når du ikke har brug for en – hvis du har været mentalt uarbejdsdygtig, vil det være for sent at indhente nogen juridisk beskyttelse for dine aktiver., Hvis du er ung og sund og har aktiver til at beskytte og gå ned, kan du oprette en tilbagekaldelig levende tillid, og hvis livssituationer ændrer sig, kan du fortryde tilliden eller foretage justeringer, såsom at navngive nye modtagere, hvis du gifter dig og/eller får børn. Du kan også kontrollere, hvornår modtagere modtager aktiver, såsom en alder eller milepæl i dine børns undertrust.de fleste stater har vedtaget en form for den ensartede Tillidskode for at styre oprettelsen og fortolkningen af trusts.,

Følgerne af Ikke at Have en Genkaldelig Levende Tillid

En vigtig konsekvens af ikke at have en levende tillid er den manglende beskyttelse af dig selv og din familie i tilfælde af din død – men en anden overvejelse er, hvis dit eget helbred falder. Mange mennesker tror fejlagtigt, at de kan skabe en simpel vilje, og deres endelige ønsker vil blive hædret. Desværre kan en vilje kun hjælpe med at bestemme, hvad dine ønsker er med hensyn til dine arvinger. I de fleste stater beskytter en vilje alene ikke dine aktiver mod skifteretten.,oprettelse af en korrekt udformet living trust giver dig mulighed for at definere, hvor dine aktiver går, og hvordan de håndteres i løbet af din levetid. Det giver også dine arvinger en jævn overgang efter din død uden at skulle argumentere for Aktiver eller ansætte advokater til at guide dem gennem skifteretten for at afslutte din ejendom.

det er vigtigt at forstå, hvad skifteretten er, før du går gennem skifteretten, da det tager betydelig tid og penge at gøre det. skifteretten så det er vigtigt at forstå, hvad skifteretten er på forhånd., En levende tillid beskytter dine modtagere mod lange forsinkelser og omkostninger. En levende tillid er ikke offentlig rekord (skifteretten er offentlig og let søgbar). Dette giver en god metode til at give dine modtagere privatliv.Titel til alle aktiver skal overføres til tilliden for at tilliden skal være effektiv.

de mest almindelige anvendelser af en levende tilbagekaldelig tillid

Der er tre faser, der er dækket af din typiske tilbagekaldelige living trust. Når tilskudsmanden er sund, hvis tilskudsmanden bliver syg, og efter at tilskudsmanden er død., Dette juridiske dokument skal indeholde bestemmelser for alle disse livsfaser.

 • i løbet af din levetid: der skal oprettes en tilbagekaldelig levende tillid, mens du er sund. Ligesom en vilje eller enhver anden ende af livet arrangementer, du foretager, dette dokument skal sættes på plads, mens du er af sund sind. Da du muligvis oplever dynamiske ændringer i livet og familien, skal du også være opmærksom på din tillid på planlagt basis. Eventuelle nyligt erhvervede ejendomme eller aktiver skal tilføjes til tilliden, når du køber dem., Enhver ejendom uden for tilliden på tidspunktet for din død kan stadig være underlagt skifteretten. I løbet af din levetid vil du være i stand til at kontrollere tilliden, eller du vil udpege en administrator, der kan kontrollere aktiverne på dine vegne.
 • i tilfælde af sygdom: hvis du bliver syg og ikke længere kan administrere dine aktiver, bør denne bestemmelse i living trust-aftalen omfatte en navngivet administrator til at overtage på dine vegne. Forvalteren overtager regningerne og ethvert ansvar i forbindelse med forvaltningen af disse aktiver., Denne efterfølgende administrator har beføjelse til at styre aktiverne, men de har ikke beføjelse til at tilbagekalde tilliden eller ændre den.
 • efter din død: efter din død bliver tilliden en uigenkaldelig tillid, og den person, du navngav som din efterfølgeradministrator, overtager fordelingen af dine aktiver efter dine ønsker. Denne person har ansvaret for at udbetale endelige regninger og bosætte ejendommen. Han eller hun vil også være ansvarlig for at udbetale de resterende aktiver til arvinger som beskrevet i tilliden.,

Hvad skal inkluderes i en genkaldelig Living Trust-formular?

din living trust bør omfatte alle de specifikke ordninger for dine aktiver i sundhed, sygdom og død, som nævnt ovenfor. Mange mennesker spekulerer på, hvilke typer aktiver der tilhører en tillid.

Her er et par af de mest almindelige aktivtyper, der kan inkluderes:

 • kontanter / bankkonti: de fleste mennesker har ikke en madras fuld af penge, men du har sandsynligvis mere end en kontrol-eller opsparingskonto., Alle aktiver i dine konti skal indgå i tilliden, så administratoren kan administrere disse konti i dit fravær.
 • indskudsbeviser (cd ‘er): hvis du har dine aktiver bundet i cd’ er, skal disse inkluderes i din living trust. Du skal muligvis vente med at omskrive alle cd ‘ er, indtil de “rollover” for at undgå sanktioner for tidlig tilbagetrækning.
 • forretningsinteresser: hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed eller har en personlig interesse i en virksomhed, kan du tilføje disse til din tillid., I tilfælde af interesse for en virksomhed er dette underlagt bestemmelserne i ethvert partnerskab eller aktionæraftale. I mange tilfælde bestemmer forretningsaftaler, hvordan aktier skal sælges eller forvaltes i tilfælde af en indehavers død. I tilfælde af, at aktier skal sælges til en resterende partner, kan aktiverne fra dette salg føjes til tilliden.
 • personlige ejendele: personlige ejendele omfatter møbler, biler, smykker og kunstværker.,
 • fast ejendom: dit hjem og enhver anden ejendom, du ejer til personlig brug eller som lejebolig, kan inkluderes i tilliden.
 • mæglerkonti og aktier: eventuelle aktiebeholdninger eller pensionskonti kan tilføjes til tilliden.,>Ejendommen, der overføres til den tillid
 • befuldmægtigedes navn og enhver backup trustees
 • Trustee ‘ s beføjelser og pligter
 • Nogen særlige gaver af ejendom, at visse mennesker
 • De modtagere, der skal modtage aktiver ved din død
 • En children ‘ s subtrust eller pet tillid

Du kan også ønsker at tilføje din livsforsikring til den tillid, selv om det afhænger af lovgivningen i din tilstand, med hensyn til tillid til beskyttelse mod retssager og gæld.,

Written by 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *